Barnetegning av Fiona og kjæresten

Vurdering og dokumentasjon av språk og språkmiljø

Gjennom arbeid med pakken får barnehagepersonalet kunnskap og erfaring med ulike former for kartlegging og dokumentasjon av barns språkutvikling og -miljø. Pakken viser hvordan personalet kan støtte barns språklæring gjennom kartlegging, observasjon og dokumentasjon.

Målet med denne pakken er å utvikle og styrke barnehagens daglige arbeid med vurdering og dokumentasjon av barns språk og språkmiljø.

Gjennom arbeid med pakken får personalet:

 • Økt kunnskap om vurdering av barns språk og språkmiljø.
   
 • Erfaringer med ulike måter å observere og dokumentere barns språkutvikling og språkmiljø.
   
 • Et faglig grunnlag for å ta informerte valg i arbeidet med observasjon, vurdering og dokumentasjon av barns språk og språkmiljø.

 

Vi takker Ragnhild Lenes (Universitetet i Stavanger, nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning), Johanna Birkeland (Høgskolen på Vestlandet) og Kirsten M. Bjerkan (Statped) for grundig og kritisk lesing av fagtekster, refleksjonsoppgaver og praksisoppdrag.

Image
Figur - "Viftemodell"

Kompetanseutviklingspakken har tre kjernekomponenter fordelt på ni økter

Vurdering:

 • Systematisk språkarbeid, barns språkutvikling og språkmiljø
 • Kartlegging, vurdering og dokumentasjon
 • Dokumentasjon av observasjon
   

Ulike måter å observere og dokumentere:

 • Barns deltakelse
 • Voksenstyrte aktiviteter – observasjon og dokumentasjon
 • Dynamisk kartlegging
   

Informerte valg:

 • Vurdering og dokumentasjon av språk og språkmiljø
 • Kartlegging og samarbeid med PPT
 • Observasjon av tidlige tegn på mulige lese- og skrivevansker
 • Videreføring