Scrabblebokstaver som står i stativ
Ikon - tre lever med et stort spørsmålstegn over hodene

Mellomtrinn

Kompetanseutviklingspakker for barnetrinnet som har lesing og skriving på mellomtrinnet som overordnet tema.