Film: Et praksisperspektiv på dynamisk kartlegging

I filmen dere akkurat så, sa Else Johansen Lyngseth at: «Mange barnehager arbeider på denne måten (med dynamisk kartlegging) og har gode rutiner for observasjon som grunnlag for det pedagogiske arbeidet». Tildra er en av barnehagene som benytter metoden, og i denne filmen forteller pedagogisk leder Ellen Orset Tverli om sine erfaringer.