Erfaringsdeling: Foreldresamarbeid i arbeid med vurdering og dokumentasjon

De ulike avdelingene deler sentrale elementer fra diskusjoner og refleksjoner i avdelingsmøtet.

  • Hva kan barnehagen ta med seg videre i dette arbeidet?
     
  • Bør praksis endres, og eventuelt hvordan og hvorfor?