Bruk av pakken: Vurdering og dokumentasjon av språk

Forberedelse:

Det er viktig at du som skal lede kompetanseutviklingen i barnehagen setter deg godt inn i pakkens innhold og organisering. Dette vil også hjelpe deg å avgjøre hvilke dokumenter personalet trenger utskrifter av før dere går i gang med den enkelte økten.

Målgruppe:

Kompetanseutviklingspakken er tiltenkt hele personalet i barnehagen. Det er viktig at hele personalet deltar og opplever at deres bidrag har betydning i arbeidet.

I kompetanseutviklingspakken presenteres ulike former for dokumentasjon av barns språkutvikling og – miljø, som kan brukes for å støtte barns språklæring.  

Image
Skjermbilde med opplisting av innholdet i en økt

Organisering:

Temaene i kompetanseutviklingspakken er fordelt på 10 økter. Hver økt er satt med sin egen overskrift og når du klikker på den, får du en oversikt over innholdet.

Oppsettet for hver enkeltøkt varierer noe, men alle er utformet slik at dere starter øverst og jobber dere nedover i fastsatt rekkefølge.

Arbeidsformene som tas i bruk i hver økt, forutsetter at dere gjennomfører samtlige økter i den gitte rekkefølgen. De kollektive prosessene i personalet er avgjørende for kompetansebyggingen. Hvis dere velger å ikke følge fastsatt rekkefølgen, må dere selv sikre at erfaringsrefleksjonene i starten av økten handler om forrige oppdrag personalet utførte.

Rammer:

Det anbefales at dere har samlinger med minimum en måneds mellomrom, slik at personalet får god tid til utprøving og reflektering rundt egne erfaringer. I pakken Vurdering og dokumentasjon av språk anbefales det at de tre første øktene gjennomføres i løpet av en halv planleggingsdag (ca. fire timer, med pauser mellom hver økt). De resterende seks øktene gjennomføres på personalmøter (ca. en time per økt) fordelt over et arbeidsår.

Arbeidsformer:

Øktene inneholder: Individuell refleksjon, grupperefleksjon, plenumsrefleksjon (IGP), oppdrag og erfaringsutveksling.

Refleksjon har stor verdi både for den enkeltes og personalets kompetansebygging fordi personalet deler og skaper ”ny” kunnskap gjennom gjentatte ettertanker og overveielser.

Gjennom oppdragene får personalet øve på arbeidsmåter som er relevant for temaet dere jobber med i øktene.

Hver ny økt innledes med erfaringsutveksling fra oppdragene, slik at hele personalet får tilgang til hverandres erfaringer og ulike tilpasninger den enkelte har gjort.

Praktiske opplysninger:

Noen av ressursene i øktene har tilleggsdokumenter som kan skrives ut. Dette kan være PowerPoint-presentasjoner til fagfilm, skjema til oppdrag eller tekster dere skal arbeide med. Dere må selv vurdere hvilke dokumenter som skal skrives ut, basert på behovene i personalgruppen din.