Oppdrag: Tekstseminar på avdelingsmøte

Oppdraget til neste gang er at hver avdeling gjennomfører et tekstseminar på et avdelingsmøte (ca. 1 time). Her er det viktig at alle stemmer blir hørt. Utpek en referent som tar med seg sentrale element fra diskusjonene inn i erfaringsdeling i neste økt.

1. Oppsummering av diskusjoner fra økta om Foreldresamarbeid i arbeid med vurdering og dokumentasjon

 • Begynn avdelingsmøtet med å oppsummere ulike diskusjoner som oppstod rundt filmene og dialogspillet. Hvilke områder var det enighet/uenighet om?

2. Tekstseminar

Image
Faksimile av fagtekst
 • Individuelt: Les fagteksten «Dokumentasjon og vurdering av språk».
 • Parvis: Oppsummer fagteksten for hverandre muntlig. Hva tenker dere er det viktigste innholdet?

3. Refleksjon - sitt i avdelingsgrupper og diskuter

 • Hvilke rutiner/systemer for vurdering og dokumentasjon av språk finnes på din barnehage i dag?
  • Når det gjelder språkmiljøet?
  • Når det gjelder enkeltbarn?
 • I arbeidet med vurdering og dokumentasjon av språk i barnehagen:
  • Hvordan involveres hele personalet og deres kompetanse?
  • Hvordan ivaretas foreldremedvirkning og foreldrenes rettigheter?
 • Er det behov for å endre hvordan barnehagen arbeider med vurdering og dokumentasjon av språk?
  • I så fall hvordan og hvorfor?