Refleksjon: Dynamisk kartlegging

Refleksjon i grupper: (5 min)

  • Diskuter innholdet i de to fagfilmene dere akkurat har sett, og reflekter over egne rutiner for observasjon i barnehagen i lys av dynamisk kartlegging.