Scrabblebokstaver som står i stativ
Gutt foran tavle

Begynneropplæring

Kompetanseutviklingspakker for barnetrinnet som har lesing og skriving i begynneropplæringen som overordnet tema.