Mosaikk som danner snakkeboble med ordet "YES"
Ikon - ungdoms sitter foran PC

Fagspesifikk lesing og skriving i studieforberedende

Lesing og skriving er sentralt i de fleste fag. Men tilnærmingen til lesing og skriving kan være forskjellig fra fag til fag. Disse kompetanseutviklingspakkene vil hjelpe deg til å være lese- og skrivelærer på fagets premisser.