Bokstaver satt sammen som en slags fabeldyr

Barnehage

Nettsiden inneholder gratis ressurser for  barnehagepersonale  på området språk, lesing og skriving. Ressursene er bygget opp med tanke på å brukes i profesjonsfaglige læringsfellesskap på arbeidsplassene og er forskningsforankret.

Innholdet presenteres i en lett tilgjengelig form med tanke på at det skal kunne brukes i fellestid på personalmøter over ett år. Oppbyggingen av ressursene er basert på forskningsbasert kunnskap om hvordan utviklingsarbeid kan føre til varig endring i praksis.

Slik kommer du i gang  >>