Wordfeud-brett
Ikon - 2 snakkebobler, en hvit og en svart

Flerspråklige elever

Kompetanseutviklingspakke for ungdomstrinnet der det fokuseres på ulike utfordringer lærere står overfor i undervisningen, der utfordringene kan knyttes til det å ha minoritetsspråklige elever i klassen. Ressursene gir verktøy til å møte denne tematikken på en konstruktiv måte.