Oppdrag: Barns deltakelse

Her er oppdraget som dere skal prøve ut til neste økt. I starten av neste økt skal dere dele erfaringer fra oppdraget.

  • Velg minst tre ulike settinger i hverdagen og observer samspillet mellom barna, for eksempel hvem som deltar i leken og hva de bidrar med i samspillet.
     
  • Reflekter over barns språklige deltakelse og noter ned informasjonen du fikk om de ulike barnas språkkompetanse.