Oppdrag: Voksenstyrte aktiviteter – observasjon og dokumentasjon

Den enkelte skal bruke loggen dere utarbeidet i IGP i praksis i barnegruppen.

Prøv ut loggen for å observere og systematisere egne observasjoner rundt barns språk og språkmiljø i en voksenstyrt aktivitet.

Reflekter over informasjonen loggen gir deg og hvordan dataene kan bidra til å utvikle praksis.