IGP-arbeid: Systematisk språkarbeid, barns språkutvikling og språkmiljø

I denne økten skal dere reflektere over holdninger og praksis i deres barnehage knyttet til vurderinger av barns språk og språkmiljø.

 • Individuelt (5 min.):
  Velg ut tre momenter fra fagfilmen Barns språkutvikling som du synes er viktige eller overraskende. Noter ned hvilken praksis dere har for å vurdere barns språk og språkmiljø knyttet til disse momentene.
   
 • Refleksjon i gruppe (15 min.):
  Del momentene og notatene knyttet til praksisen for å vurdere barns språk og språkmiljø i disse sammenhengene med hverandre. Bli enige om tre punkter fra grupperefleksjonen det er viktig å løfte frem i plenum.
   
 • Gjennomgang i plenum (10 min.):
  Hver gruppe legger frem de tre punktene gruppen synes er de viktigste å dele med de andre i barnehagen.