Erfaringsutveksling: Voksenstyrte aktiviteter – observasjon og dokumentasjon

I oppdraget skulle dere prøve ut en logg for å observere og systematisere egne observasjoner rundt barns språk og språkmiljø i en voksenstyrt aktivitet

Del erfaringer rundt hvilken informasjon loggen gav deg og hvordan dataene kan bidra til å utvikle praksis.