Wordfeud-brett
Ikon - bok og forstørrelsesglass

Vansker med språk, lesing og skriving

Kompetanseutviklingspakker for ungdomstrinnet der det fokuseres på ulike utfordringer lærere står overfor i undervisningen. De ekstra utfordringene kan knyttes til faktorer som lese- og skrivevansker, språkvansker, flerspråklighet, potensial som ikke blir brukt fullt ut, spørsmål knyttet til kjønn, skole-hjem-samarbeid, med mer. Ressursene gir verktøy til å møte denne tematikken på en konstruktiv måte.