Film: Dynamisk kartlegging

Dynamisk kartlegging kan være en hensiktsmessig tilnærming når barnehagen skal innhente kunnskap om barns språklige kompetanse. I denne filmen gir førstelektor Else Johansen Lyngseth fra Dronning Mauds Minne Høgskole en kort innføring i dynamisk kartlegging som metode.

Noter stikkord mens dere ser filmen.