Film: Med blikk for språk - Del 2

Barn lærer språk i samhandling med andre, og deltakelse i språkfelleskapet er derfor viktig for barns språktilegnelse. Når vi blir oppmerksom på at enkelte barn holdes utenfor samspillet, leker ved siden av eller trekker seg unna, kan en også stille spørsmålet: hvorfor?

På denne måten kan personalet i barnehagen fortløpende observere og vurdere barnets trivsel og allsidige utvikling, med utgangspunkt i barnets individuelle forutsetninger og kunnskap om barnets utvikling og behov.