Film: Barns språkutvikling og språkmiljø

Her  møter dere Åse Kari Hansen Wagner som forteller om hvor viktige de ansatte  i barnehagen er for alle barns språkutvikling. Hun løfter frem både yngre og eldre barn, gutter og jenter, minoritetsspråklige og majoritetsspråklige og barn med språkvansker.

Noter ned momenter du syns er viktig om barns språkutvikling og språkmiljø, fra filmen.