Illustrasjon av Scrabble-bokstaver i stativ

Barnetrinn

Sprakloyper.no består av gratis ressurser for kompetanseutvikling rettet mot barnehagepersonale og lærere på området språk, lesing og skriving. Ressursene er bygget opp med tanke på å brukes i profesjonsfaglige læringsfellesskap. Innholdet presenteres i en lett tilgjengelig form med tanke på at det skal kunne brukes i fellestid.

Det faglige innholdet er forskningsbasert, og er utviklet av Lesesenteret og Skrivesenteret, i samarbeid med ulike kompetansemiljøer ved en rekke universiteter og høyskoler, samt mange barnehager og skoler. Til faginnholdet er det laget diskusjonsoppgaver og forslag til utprøvinger i praksis.

Til hver ressurs finnes det en detaljert instruksjon om hvordan arbeidet kan gjennomføres – «Bruk av pakken»

Introduksjon til Språkløyper for barnetrinnet. Målsetningen med denne introduksjonen er å bygge en felles forståelse for hvordan lærere lærer av hverandre gjennom refleksjon og utforskende samtaler. I pakken er det også avsatt tid til å evaluere eksisterende praksis i lese- og skriveopplæringa, for så å velge utviklingsområder.