Tekstseminar: Dynamisk kartlegging i barnehagen

Nå skal dere jobbe med fagteksten «Dynamisk kartlegging i barnehagen» av universitetslektor Agnete Vaags ved Skrivesenteret.

Teksten er delt inn med tre lesestopp. Gå sammen i grupper og les hver del (individuelt eller felles). Når dere kommer til et lesestopp, diskuterer dere det tilhørende spørsmålet i ca. fem minutter, før dere leser videre. 

Lesestopp 1: 

  • I dynamisk kartlegging skal fokus være på det barnet mestrer. Diskuter hvordan dette kan gjøres i praksis.


Lesestopp 2:

  • Hvordan kan foreldrene involveres og være en ressurs i slike kartleggingsprosesser?


Lesestopp 3: 

  • Hvordan kan personalet arbeide dynamisk med kartlegging (observasjon, vurderinger og tiltak) på din enhet?

 

Avslutt økta med å diskutere de tre spørsmålene i plenum.