Barnehagelærer og to barn på tur i skogen

Språkhverdag

Alle barn har en språkhverdag som er ulik andres språkhverdag. Barnets språkhverdag både former og setter rammer for barnets språkutvikling. Vet du for eksempel at 5-åringene er blant dem som har minst samtaletid med voksne i barnehagen? (*)

Målet med denne kompetanseutviklingspakken er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom bevissthet om språklig mangfold.

Gjennom arbeid med kompetanseutviklingspakken får barnehagepersonalet økt kunnskap om hvordan å:

 • bruke språklig deltakelse som drivkraft for språkutvikling
 • legge til rette for og ta i bruk barns språklige erfaringer
 • ha et blikk for språk som kan bidra til trygghet i pedagogiske valg i språkarbeidet for hele barnegruppen

Vi takker Thomas Hammerø Lund (Sola kommune) og Ingvild Alfheim (Høgskolen i Oslo og Akershus), for grundig lesing og kritikk av fagtekster, refleksjonsoppgaver og praksisoppdrag. Vi vil også takke Emmaus barnehage i Stavanger for godt samarbeid gjennom hele arbeidet. Takk til Tilde Torkildsen for flotte tegninger til animasjonsfilmene.

Image
Barnehagelærer og fire barn på tur i skogen

 

Kompetanseutviklingspakken har tre kjernekomponenter fordelt på ti økter:

Språklig deltakelse:

 • Barns språkutvikling
 • Hverdagssamtalen
 • Videreføring

Språklige erfaringer:

 • Språklig variasjon i hverdagen
 • Skriftspråkmøter
 • Å oppdage skriften
 • Barns deltakelse i lek og den voksnes rolle

Blikk for språk:

 • Språk og deltakelse i lek
 • Språklig variasjon og språklig identitet
 • Språkarbeid i overgangssituasjoner

Barns språkutvikling

I økten Barns språkutvikling skal dere se nærmere på språklig deltakelse som forutsetning for barns språkutvikling.

48 min

Hverdagssamtalen

I økten Hverdagssamtalen vil dere få reflektere over barns språklige deltakelse i hverdagssamtalen.

45 min

Språk og deltakelse i lek

I økten Språk og deltakelse i lek skal dere se nærmere på sammenhengen mellom språk og deltakelse i lek.

57 min

Språklig variasjon i hverdagen

I økten Språklig variasjon i hverdagen ser vi nærmere på hvordan barns ulike språkerfaringer kan brukes som ressurs i barnehagens språkarbeid.

57 min

Språklig variasjon og språklig identitet

I økten Språklig variasjon og språklig identitet ser vi nærmere på hvordan det flerspråklige samfunnet gjenspeiles i barnehagen og hvordan mangfold er en viktig del av barnas språkhverdag.

52 min

Skriftspråkmøter

I økten Skriftspråkmøter reflekterer vi over hvordan barnehagens skriftkultur gir et viktig erfaringsgrunnlag for barnas skriftspråklig utvikling.

56 min

Å oppdage skriften

I økten Å oppdage skriften ser vi nærmere på hvordan barnehagen kan legge til rette for at barn får utforske, erfare og utrykke seg gjennom skrift.

48 min

Barns deltakelse i lek og den voksnes rolle

I økten Barns deltakelse i lek og den voksnes rolle viser vi hvordan deltakelse i lek er en drivkraft for språkutvikling og hvordan den voksne kan legge til rette for å inkludere alle barn i lek.

52 min

Språkarbeid i overgangssituasjoner

I økten Språkarbeid i overgangssituasjoner får dere reflektere over hvordan en kan legge til rette for språklæring i overgangssituasjonene i barnehagen

55 min

Videreføring

Et utviklingsarbeid som Språkløyper skal ikke avsluttes, men videreføres som en del av barnehagens naturlige utvikling. I økten Videreføring ser vi nærmere på videreføring av språkarbeidet.

60 min