Barnehagelærer og to barn på tur i skogen

Språkhverdag

Alle barn har en språkhverdag som er ulik andres språkhverdag. Barnets språkhverdag både former og setter rammer for barnets språkutvikling. Vet du for eksempel at 5-åringene er blant dem som har minst samtaletid med voksne i barnehagen? (*)

Målet med denne kompetanseutviklingspakken er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom bevissthet om språklig mangfold.

Gjennom arbeid med kompetanseutviklingspakken får barnehagepersonalet økt kunnskap om hvordan å:

 • bruke språklig deltakelse som drivkraft for språkutvikling
 • legge til rette for og ta i bruk barns språklige erfaringer
 • ha et blikk for språk som kan bidra til trygghet i pedagogiske valg i språkarbeidet for hele barnegruppen

Vi takker Thomas Hammerø Lund (Sola kommune) og Ingvild Alfheim (Høgskolen i Oslo og Akershus), for grundig lesing og kritikk av fagtekster, refleksjonsoppgaver og praksisoppdrag. Vi vil også takke Emmaus barnehage i Stavanger for godt samarbeid gjennom hele arbeidet. Takk til Tilde Torkildsen for flotte tegninger til animasjonsfilmene.

Image
Barnehagelærer og fire barn på tur i skogen

 

Kompetanseutviklingspakken har tre kjernekomponenter fordelt på ti økter:

Språklig deltakelse:

 • Barns språkutvikling
 • Hverdagssamtalen
 • Videreføring

Språklige erfaringer:

 • Språklig variasjon i hverdagen
 • Skriftspråkmøter
 • Å oppdage skriften
 • Barns deltakelse i lek og den voksnes rolle

Blikk for språk:

 • Språk og deltakelse i lek
 • Språklig variasjon og språklig identitet
 • Språkarbeid i overgangssituasjoner