Film: Et praksisperspektiv på foreldresamarbeid

I denne filmen møter dere pedagogisk leder Monica Barstad. Hun forteller om hvordan hun involverer foreldre i arbeidet med observasjon/kartlegging, vurdering og dokumentasjon av barns språk i Tildra barnehage.