Mosaikk som danner snakkeboble med ordet "YES"
Ikon - to hoder der det går piler fra det ene til det andre, og tilbake

Oppstart av arbeid med Språkløyper

Introduksjon til Språkløyper for videregående opplæring. Målsetningen med denne introduksjonen er å bygge en felles forståelse av hva som ligger i begrepet grunnleggende ferdighet og hva det innebærer å være lese- og skrivelærer i egne fag. Vi vil se nærmere på hvordan lærere lærer av hverandre gjennom refleksjon og utforskende samtaler. I pakken Å være lese- og skrivelærer kan deltakerne reflektere over eksisterende praksis i lese- og skriveopplæringa ved skolen, for så å velge utviklingsområder.