IGP-arbeid: Kartlegging, vurdering og dokumentasjon

Her får dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet kartlegging, vurdering og dokumentasjon.

Styrer skriver ned alle momentene som personalet deler i plenum. Styrer tar vare på momentene, som skal brukes i siste økten ved analyse av egen praksis.

 • Individuelt (5 min.):
  Velg tre moment fra fagteksten «Kartlegging, vurdering og dokumentasjon» som du synes er viktige eller overraskende.
   
 • Refleksjon i gruppe (15 min.):
  Del momentene med hverandre og bli enige om de tre momentene dere som gruppe synes er viktigst eller mest overraskende.
   
 • Gjennomgang i plenum (10 min.):
  Hver gruppe legger frem sine tre moment i plenum.