Oppdrag: Kartlegging og samarbeid med PPT

Det finnes store variasjoner for hvordan det enkelte PPT-kontor i de ulike kommunene er organisert. For å få kunnskap om når og hvordan dere kan samarbeidet med PPT, må dere ta utgangpunkt i den lokale organiseringen i kommunen.

I oppdraget til neste gang skal dere gjøre dere kjent med hvordan PPT-kontoret i deres kommune er organisert. Reflekter over hvilke muligheter dere har for samarbeid med PPT i din kommune.