Banner med eiere og ledelse

Eiere og ledelse

Språkløyper.no inneholder kompetanseutviklingspakker som skal brukes i profesjonelle læringsfellesskap i barnehager og skoler over tid, og er gratis å bruke. De består av fagstoff, spørsmål og oppdrag, og kan brukes på selvstendig basis. De som skal lede arbeidet anbefales å lese Bruk av pakken og andre forklarende tekster.

Gjennomføring av av Språkløyper kan gi egne utfordringer til barnehage- og skoleeiere. I tillegg har styrere og barnehager også behov for å oppdatere sine kunnskaper innen feltene språk, lesing og skriving. Derfor blir det utviklet egne ressurser for disse gruppene. Ressursene skal være til hjelp når Språkløyper gjennomføres i egen kommune, skole og/eller barnehage.

Her finner du en detaljert oversikt over ressursene for skole på Språkløypers nettside:

Oversikt over ressurser for barnehage

Språkkommuner

Jobber du i en språkkommune, eller lurer på hva en språkkommune egentlig er? På Utdanningsdirektoratets nettside finner du oversikt over kommunene, informasjon om økonomiske midler og rammeverk og hjelp i arbeidet med denne delen av Språkløyper-strategien.

Er Språkløyper noe for PP-tjenesten?

PP- tjenesten skal være en sentral samarbeidspartner for barnehage og skole innen systemarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Språkløyper i vaksenopplæringa

Sjølv om Språkløyper er laga for barnehage, grunnskole og vidaregåande skole, er det mykje som kan brukast i felles utviklingsarbeid i vaksenopplæringa. Ein del av pakkane kan brukast slik dei er, og nokre andre må tilpassast dersom dei skal brukast til kollektivt utviklingsarbeid på arbeidsplassen. Leiargruppa/ressurspersonar må gjere eit arbeid både med val av kva pakkar som skal gjennomførast, og eventuelt gjere tilpassingar.