Erfaringsutveksling: Barns deltakelse

I oppdraget fra økten Barns deltakelse skulle dere velge minst 3 ulike settinger i hverdagen og observere ulike barns lekemønstre.

Del refleksjonene over barnas språklige deltakelse og innblikket du fikk i barnas språkkompetanse.