IGP-arbeid :Observasjon av tidlige tegn på mulige lese- og skrivevansker

I filmen nevnes flere kjennetegn på lese og skrivevansker. Disse risikomarkørene vil kunne vise seg på ulike alderstrinn. For å kunne forebygge lese og skrivevansker er det viktig å identifisere disse risikomarkørene tidlig.

 • Individuelt (5 min):
  Reflekter over hvilke risikomarkører som, med utgangspunkt i barnas alder, kan gjenkjennes i din barnegruppe.
   
 • Gruppe (15 min):
  Del hvilke risikomarkører som er sentrale for din barnegruppe og reflekter i felleskap rundt hva som blir viktig å observere videre i forhold til barnas språkutvikling og språkmiljø.
   
 • Plenum (10 min):
  Del hvilke risikomarkører som er aktuelle å observere i din barnegruppe. Reflekter i felleskap rundt hvordan dere kan observere og identifisere tidlige kjennetegn på lese- og skrivevansker.