Oppdrag: Observasjon av tidlige tegn på mulige lese- og skrivevansker

I IGP hadde dere fokus på hva som er viktig å observere med tanke på tidlige kjennetegn for lese- og skrivevansker. Ta utgangspunkt i viftemodellen fra økt 1, og velg ut en av måtene som du vil bruke for å gjenkjenne risikomarkørene som snakkes om i filmen. Reflekter rundt hvorfor denne metoden er egnet for å vurdere og dokumentere.

Neste gang skal dere dele tanker og erfaringer med metoden/metodene dere valgte.