IGP–arbeid: Kartlegging og samarbeid med PPT

Bruk refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet Kartlegging og samarbeid med PPT.

Leder skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum.

 • Individuelt (5 min.):
  Ta utgangspunkt i filmen Flerspråklige barn: Kartlegging av språk, og svarene deres fra gruppesamtalene. Velg og skriv ned ett moment som du synes var viktig fra filmen Flerspråklige barn: Kartlegging av språk. Tenk over hvilke styrker barnehagen har når det kommer til observasjon av barns språk, og hva PPT kan bistå dere med i denne sammenheng.
   
 • Refleksjon i gruppe (15 min.):
  Del momentene og refleksjonene om barnehagens og PPT sin rolle i språkarbeidet. Bli enig om, og skriv ned det momentet dere som gruppe synes er viktigst – og hvorfor dere syns det er viktig.
   
 • Gjennomgang i plenum (10 min.):
  Hver gruppe legger frem sitt moment og sine refleksjoner i plenum.