Film: Med blikk for språk - Del 1

Leken kan være et vindu inn til barns språk, og observasjon av barns lek kan dermed være en inngang til å få informasjon om barns språk. Når man jevnlig observerer deltakelse og deltakelsesmuligheter i ulike lekesettinger, blir observasjonene mer systematiske, og vi kan legge merke til mønstre vi ellers ville oversett.

Noter ned viktige momenter å være bevisst på når en observerer situasjoner i hverdagen.