Wordfeud-brett
Ikon av to personer som prater

Lesing og skriving

Kompetanseutviklingspakker med lesing og skriving på ungdomstrinnet som overordnet tema. Noen ressurser har et fagovergripende perspektiv, mens andre tar utgangspunkt i fagspesifikke emne.