Gruppesamtale: Kartlegging og samarbeid med PPT

Gå sammen i grupper, for eksempel avdelingsvis, og diskuter følgende spørsmål:

  • Hvilke erfaringer har du med pedagogisk psykologisk-tjeneste (PPT)?
  • På hvilke måter er PPT relevant for ditt arbeid med barns språk?