Wordfeud-brett
Ikon av to personer som prater

Lesing og skriving

Kompetanseutviklingspakker for ungdomstrinnet med hovedfokus på digitale verktøy brukt i forbindelse med lesing og skriving. Flere av pakkene vil inneholde økter som behandler en eller flere av fokusgruppene minoritetsspråklige, høyt presterende, gutter og/eller elever med lese- og skrivevansker.