Mosaikk som danner snakkeboble med ordet "YES"
Ikon - Oppslått bok med stort spørsmålstegn

Fagovergripende lesing og skriving

Lesing og skriving er sentralt i de fleste fag. Men tilnærmingen til lesing og skriving kan være forskjellig fra fag til fag. Disse kompetanseutviklingspakkene vil hjelpe deg til å være lese- og skrivelærer på fagets premisser.