Videreføring: Vurdering og dokumentasjon av språk

I denne økta skal dere arbeide sammen for å utvikle en felles framdriftsplan for barnehagens arbeid med Vurdering og dokumentasjon av barns språk og barnehagens språkmiljø.

Gjennom å identifisere de mest sentrale temaene for deres barnehage i fellesskap, får dere dokumentasjon som kan brukes målrettet for å videreutvikle praksisen og kapasiteten i barnehagen. Slik peker dere selv på de elementene som er viktige å inkludere i planen for å videreføre arbeidet med kjernekomponentene. Å arbeide med innholdet på denne måten fører til forpliktelse i personalet for å videreføre elementene dere har vurdert som sentrale under arbeidet med kompetanseutviklingspakken. Lokal tilpasning og samskaping er viktige faktorer for å lykkes med å utvikle en god plan for videreføringen.

Ta utgangspunkt i analyseskjemaet Analyse av egen praksis (fra økt 2), og alle momentene dere har skrevet ned i løpet av arbeidet med pakken Vurdering og dokumentasjon av barns språk og språkmiljø

  • Identifiser bevarings- og forbedringspunkter i deres arbeid med vurdering og dokumentasjon. Er det noen former for vurdering og dokumentasjon dere tyr til oftere enn andre? Er det noen former dere sjeldent bruker?
     
  • Lag en plan i fellesskap for hvordan dere vil videreutvikle arbeidet, og hva som skal til for at alle tilsatte i barnehagen kan bidra i arbeidet med vurdering og dokumentasjon.  Bruk teksten Den viktige videreføringen til Pål Roland som inspirasjon til planleggingsarbeidet.