Erfaringsutveksling: Dynamisk kartlegging

I oppdraget skulle dere gjøre dere erfaringer med observasjon/kartlegging med en dynamisk tilnærming.

Del dine refleksjoner knyttet til punktene:

  • Hvilken observasjonsmetode/kartleggingsverktøy benyttet du?
     
  • Hvordan gjennomførte du observasjonene?
     
  • Hvilke vurderinger har du gjort deg om barnets språklige kompetanse?
     
  • Hvilke erfaringer sitter du igjen med ved bruk av en dynamisk tilnærming i observasjonsarbeidet, og hvordan ville du ha involvert foreldre og andre ansatte i det videre arbeidet?