Film: Lese- og skrivevansker

Noen ganger legger vi merke til at barn strever med språket. For disse barna er det avgjørende at vi vet hvilke risikotegn vi skal være oppmerksom på, og hva ved utviklingen som det er viktig å observere videre. Å dokumentere observasjonene vi gjør underveis, kan være viktig for eksempel i samtaler med PPT og for å vurdere om barnet har behov for individuell tilrettelegging.