Film: Dokumentasjon og vurdering av språk

Det finnes ulike måter å hente inn og skriftliggjøre informasjon om barns språk på. Vi skal ha et bevisst forhold til hvilke metoder vi velger, hvorfor og hvilken informasjon disse gir. Men først og fremst må vi ha et bevisst forhold til hva som er hensikten med å innhente informasjon om barns språk.