IGP-arbeid: Dokumentasjon av observasjon

Her får dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet «dokumentasjon av observasjon».

Styrer skriver ned alle momentene som personalet deler i plenum. Styrer tar vare på momentene, som skal brukes i siste økt ved analyse av egen praksis.

 • Individuelt (5 minutter):
  Velg og skriv ned en måte å dokumentere barns språk og språkutvikling. Pek på hvilken informasjon denne metoden gir deg om barns språk og språkmiljø, og hvorfor dette er viktig.
   
 • Refleksjon i gruppe (15 minutter):
  Del punktene fra individuelt arbeid med hverandre. Bli enig om en metode dere ønsker å jobbe mer med for å innhente informasjon om barns språk og språkmiljø. Begrunn hvorfor dere ønsker å jobbe med akkurat denne metoden.
   
 • Gjennomgang i plenum (10 minutter):
  Hver gruppe legger frem valgt måte å dokumentere på og refleksjonene i plenum.