Analyse av egen praksis: Kartlegging, vurdering og dokumentasjon

Dere får utdelt et analyseskjema med spørsmål om barnehagens praksis for å vurdere barnehagens språkarbeid. Bruk 15 minutt på å svare på spørsmålene.

  • Hva observerer dere?
  • Hvordan observerer og vurderer dere det pedagogiske arbeidet med barns språk og språkmiljø i barnehagen.
  • Hvorfor har dere valgt disse metodene for å observere og vurdere barns språk og språkmiljø?

Analysen gir deg anledning til å vurdere barnehagens praksis og mulighet for kompetanseutvikling. Skjemaet med analysen av egen praksis oppbevares i en forseglet konvolutt av styrer til gjennomgangen av den siste økten, da personalet får den utlevert igjen.