IGP-arbeid: Barns deltakelse

Bruk refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet.

Leder skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum.

 • Individuelt (5 minutter):
  Velg og skriv ned ett moment som du synes er viktig og hvorfor du synes det er en viktig.
   
 • Refleksjon i gruppe (15 minutter):
  Bli enige om og skriv ned det momentet dere som gruppe synes er viktigst for deres praksis med å vurdere barns deltakelse. Begrunn svaret.
   
 • Gjennomgang i plenum (10 minutter):
  Hver gruppe legger frem sitt moment i plenum.