IGP- arbeid: Voksenstyrte aktiviteter – observasjon og dokumentasjon

Her får dere bruke refleksjon som arbeidsmåter rundt temaet vurdering og dokumentasjon av barns språk og språkmiljø via logg.

Styrer skriver ned momentene som deles av personalet i plenum.

 • Individuelt (5min):
  Ta utgangspunkt i øktens innhold som støtte i refleksjonsarbeidet rundt å observere og systematisere voksenstyrte aktiviteter: Hvilke aktiviteter kan være gunstig å bruke logg i? Velg en aktivitet og med utgangspunkt i den, reflekter over hvilke kategorier du ønsker å ha med i din logg. Hvilken informasjon vil du kunne få ved bruk av denne loggen?
   
 • Gruppe (10 min):
  Bli enig om en voksenstyrt aktivitet dere som gruppe ønsker å løfte frem og bruke logg for å systematisere egne observasjoner rundt barnespråk og språkmiljø. Reflekter i felleskap over viktige kjennetegn eller kategorier som bør stå i skjemaet og skriv ned punktene som blir viktige for skjemaet. Reflekter over hvorfor disse kategorien er viktig for deres gruppe å samle inn data rundt
   
 • Plenum (15min):
  Del ideen om gruppens logg i plenum, begrunn valgte kategorier og hvorfor dette var viktig for dere som gruppe å samle inn data om.