Film: En samtale om samarbeidet mellom PPT og barnehagen

Barnehagen kan ha behov for hjelp fra PPT, enten fordi de trenger veiledning knyttet til enkeltes barns videre utvikling, og/eller fordi de har behov for veiledning knyttet til språkmiljøet.

I møte med PPT kan det være verdifullt å ha reflektert over både egen og PPT sin rolle i samarbeidet. Begge parter har viktig informasjon som kan ha betydning for barnehagens språkmiljø eller det enkelte barn.

I denne filmen gir Ingvild Skaar fra PPT i Øygarden kommune eksempler på hva PPT kan bistå barnehager med.