Barnehagelærer og barn på gulvet rundt et nettbrett

Brobyggeren

Språket hjelper oss til å forstå oss selv, og våre omgivelser. Gjennom å skape mening for, og sammen med barna, kan personalet gi barna erfaringer med å bruke språket relasjonelt og som et tankeverktøy.

Målet for pakken er å styrke barnehagens daglige arbeid med barns språklæring gjennom omsorg, støtte og utfordring i relasjonene mellom barn og voksne.

Gjennom arbeid med pakken får personalet:

 • Økt kunnskap om å være en brobygger i barns språklæring
   
 • Erfaringer med å skape mening sammen i ulike språkmøter
   
 • Trygghet i å skape språklige vekstmuligheter for alle barn
   

Vi takker Per-Einar Sæbbe (Universitetet i Stavanger), Monica Gundersen Mitchell (Universitetet i Stavanger) og Gunn Ofstad (Universitetet i Stavanger) for grundig og kritisk lesing av fagtekster, refleksjonsoppgaver og praksisoppdrag.

Image
Barnehagelærer og fem barn ligger rundt et nettbrett på gulvet

 

Kompetanseutviklingspakken har tre kjernekomponenter fordelt på ti økter:

Brobygger i barns språklæring

 • brobyggeren
 • norsk som andrespråk


Å skape mening sammen

 • naturen som språkarena
 • digitale tekster i barnehagen
 • foreldresamarbeid
 • å sette ord på følelser


Språklige vekstmuligheter for alle

 • matematikk i barnehagen
 • oppstart for de yngste
 • fra bildestøtte til høytlesing