Erfaringsutveksling: Fra bildestøtte til høytlesing

Bruk 10 minutter på å dele erfaringer knyttet til oppdraget fra økta Fra bildestøtte til høytlesing.

I oppdraget skulle dere ha høytlesing sammen med barna og prøve ut ulike måter å gi barna tilgang til teksten.

  • Del oppdagelsene du gjorde i det om å støtte barns tilgang til tekster.