Hvilke digitale tekster velger barnehagebarn?

I denne økta får vi reflektere over hvordan barnehagen – som brobyggere – kan bidra til at barn får møte relevante, digitale tekster av god kvalitet, og bli kjent med et tekstmangfold.