Erfaringsutveksling: Å sette ord på følelser

Bruk 10 minutter på å dele erfaringer knyttet til oppdraget fra økta Å sette ord på følelser.

I oppdraget skulle dere gir rom og mulighet til at barn fikk utforske både egne og andres tanker og erfaringer med følelser. 

Del refleksjonene du gjorde deg rundt barnas samtaler, og hvordan støtte barn til å sette ord på følelser.