Foreldresamtalen

Vi kan aldri forstå et barn uten å ha et bilde av helheten. I et slikt perspektiv kan vi ikke lenger bruke tradisjonen som sier at det er fagfolkene som gir informasjon, og foreldre tar imot. Begge parter må fortelle, og begge parter må vurdere. (*)

Det finnes ingen oppskrift på foreldresamtaler, de vil variere fra gang til gang. Blant annet kan foreldrenes eller dine verdier, tidligere erfaringer, livssituasjon eller dagsform påvirke samtalen. Her er tre eksempler for hva som kunne ha vært Sara sin hjemmesituasjon. De tre ulike glimtene fra foreldresamtalene skaper ulike rammer for hvilke språklige utfordringer hun har. Dette får konsekvenser for deg som brobygger, og hvordan du tilrettelegger for språklæring.

Hver ansatt velger og ser en av filmene. Velg gjerne ulike filmer.

 

 

 

(*) (Bø, I. (2011). Foreldre og fagfolk. Universitetsforlaget, Oslo. S111-112)